Nytt oppdrag: Samfunnsanalyse for framtidig hovedsykehus i Hamar

Styret i Sykehus Innlandet har anbefalt at et nytt hovedsykehus for Hedmark og Oppland skal plasseres ved Mjøsbrua. Hamar kommune mener at et nytt sykehus bør ligge i en av byene og da ved et knutepunkt. SØA skal gjennomføre  en samfunnsanalyse for fremtidig hovedsykehus i Hamar. Analysen skal blant annet se på rekrutteringsmuligheter, samlet transportarbeid (arbeids- og pasientreiser) og klimamessige konsekvenser ved en plassering i Hamar, sammenliknet med en plassering ved Mjøsbrua.