SØA lanserer ny kartløsning for ECON Nye Boliger

Vi har gleden av å informere om at vi nå har lansert et helt nytt kartverktøy for ECON Nye boliger.

Alle eksisterende kunder får kostnadsfritt tilgang til grunnfunksjonaliteten i verktøyet, som blant annet inkluderer kart med koordinatfestede prosjekter, samt tidsserier og markedsandeler helt ned på kommune-/bydelsnivå. I tillegg kan man bestille tilgang til ekstra tjenester, som tilgang til vårt helt nye prosjektarkiv. Prosjektarkivet inneholder all historisk informasjon i ECON Nye boliger, med detaljert informasjon på prosjektnivå og informasjon om kansellerte og midlertidig stansede prosjekter.

Ordinære kunder med kontorabonnement vil få utdelt én brukerlisens hver til verktøyet, men flere lisenser kan bestilles mot en liten kostnad. Konsernabonnenter vil få utdelt et ubegrenset antall lisenser.