Velkommen til vår nye samfunnsøkonom, Markus Gyene!!

Samfunnsøkonomisk analyse har gleden av å ønske Markus Gyene velkommen i vårt team av samfunnsøkonomer.

Markus ble ferdig med sin mastergrad i samfunnsøkonomi ved UiO våren 2018, hvor han skrev en empirisk masteroppgave om sammenhengen mellom innovasjon og EU medlemskap. Før Markus begynte i Samfunnsøkonomisk analyse arbeidet han i Kompetanse Norge med NOUen om etter- og videreutdanning. Hos Samfunnsøkonomisk analyse vil han inngå i teamet som jobber med problemstillinger knyttet til arbeidsmarkedet, kompetanseutvikling og innovasjon.

Vi gleder oss over å ha fått en ny kollega, og ser frem til å arbeide sammen med Markus!