Nytt oppdrag: Analyse av barrierer og muligheter for etter- og videreutdanning i norsk næringsliv

På oppdrag for NHO skal SØA kartlegge kompetanseutviklingsstrategier i norsk næringsliv og analysere barrierer og muligheter for etter- og videreutdanning. Arbeidet skal:

  • Kartlegge hvordan bedriftene arbeider med og innretter opplærings- og utviklingsplaner

  • Kartlegge hvordan kompetanseutvikling inngår i bedriftenes strategier

  • Kartlegge sentrale utfordringer som bedriftene opplever når de tilbyr opplæring og etter- og videreutdanning for egne ansatte

  • Vurdere i hvilken grad den formelle etter- og videreutdanningen som tilbys ved fagskoler o.l. treffer bedriftenes behov for kompetanseutvikling

Den endelige rapporten skal publiseres i november 2018.