Nytt oppdrag: Estimering og videreutvikling av indikatorer i Innovasjon Norges mål- og resultatstyringssystem

SØA skal de neste tre årene bidra med økonometriske analyser og produksjon av statistikk som inngår i Innovasjon Norges årlige rapportering til sine oppdragsgivere.

Analysene inngår som en del av Innovasjon Norges mål- og resultatstyringssystem (MRS), som skal gi selskapet, oppdragsgivere, eiere og andre interessenter relevant styringsinformasjon om selskapets virksomhet og måloppnåelse. SØA skal også bidra i videreutviklingen av metoder for å vurdere de estimerte effektene med et samfunnsøkonomisk perspektiv.