Ny utgave av Econ Nye boliger viser få tegn til at salget tar seg opp

Siden midten av oktober er det solgt 2.436 nye boliger. Dette er 12 prosent færre enn i forrige tomånedersperiode, men 5 prosent flere enn samme periode i fjor. Nyboligsalget har vært stabilt svakere de siste to årene sammenlignet med det gode salget i 2015 og 2016. 

Salget siden oktober utgjør 15 prosent av boligene som har vært til salgs. Dette er 2 prosentpoeng høyere enn på samme tid i fjor, men 2 prosentpoeng lavere enn forrige tomånedersperiode. Det sterkeste salget finner vi i Nord-Norge med en salgstakt på 18 prosent. Deretter følger Østlandet med 16 prosent, Midt-Norge med 15 prosent, Vestlandet med 13 prosent og Sørlandet som er svakest med kun 9 prosent.

Siden sist telling har 2.918 nye boliger hatt salgsstart i Norge. Salgstakten blant disse boligene var 29 prosent. De solgte boligene i prosjekter med salgsstart utgjør 35 prosent av de solgte boligene totalt denne perioden.

I løpet av siste tomånedersperiode ble byggearbeidene igangsatt for 2.043 boliger i Norge. Samlet for 2018 har vi registrert 15.238 igangsatte boliger i vår database. Det er 5 prosent færre enn i 2017, men 3 prosent flere enn i 2016. Kartleggingen av antatt ferdigstillelse i boligprosjektene viser at det i 2019 ventes å fullføres 16.982 boliger.

Det er nå 14.307 usolgte boliger, mot 14.040 i oktober. Forskjellen fremkommer ved at 2.918 nye boliger har blitt lagt ut for salg siden sist telling, mens 2.436 har blitt solgt. I tillegg har 215 boliger enten blitt midlertidig stanset eller kansellert. 

I gjennomsnitt koster boligene i Norge 54.700 kr per kvadratmeter. Det er 7 prosent mer enn på samme tid i fjor. Prisen er høyest på Østlandet med 62.000 kr. Sørlandet ligger lavest med 42.300 kr.  

Eiendomsmegler 1 er eiendomsmegleren og OBOS er utbyggeren som har solgt flest boliger denne perioden.