Takk for studentbesøk!

I faget Anvendt økonomisk analyse skal studenter ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo få trening i å bruke økonomisk teori selvstendig, samt til å angripe, analysere og drøfte problemstillinger hentet fra den økonomiske og politiske hverdagen. Samfunnsøkonomisk analyse var denne uken så heldige at vi fikk vise et utvalg framtidige samfunnsøkonomer relevansen av faget i praksis. Etter besøket ser vi lyst på framtidige rekrutteringsmuligheter og ønsker alle lykke til på eksamen.

30443305_1589154934552341_3833154927522217984_n.jpg