Nytt oppdrag: Analyse av insentiver for å investere i humankapital

Samfunnsøkonomisk analyse har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å gjennomføre et prosjekt om "Insentiver for investering i humankapital". At omfanget av etter- og videreutdanning viser en fallende trend aktualiserer problemstilling om hvorvidt de rette insentivene for kompetanseinvesteringer i virksomheter og hos individer er til stede.

Prosjektet skal både kartlegge og analysere ulike strukturelle forhold og tiltak som påvirker individers og virksomheters insentiv til å investere i humankapital. Analysen vil også inkludere forslag til tiltak som kan bidra til å øke insentivet til å investere i humankapital. 

Sammen med annet pågående utredningsarbeid vil utredningen danne grunnlag for en kompetansereform for at ingen skal gå ut på dato.

Prosjektet skal ferdigstilles innen utgangen av 2018.