Nytt oppdrag: Analyse av plattformøkonomiens påvirkning på arbeidsmarkedet

SØA, i samarbeid med Fafo, har fått i oppdrag av Nordic Innovation å analysere plattformøkonomiens påvirkning på arbeidsmarkedet.

Studien skal særlig se på barrièrer og muligheter for at personer med høyere utdanning i større grad skal delta i plattformøkonomien.

I prosjektet skal vi også vurdere hvordan plattformøkonomien kan påvirke økonomisk vekst og innovasjon i de nordiske landene. 

Prosjektet skal ferdigstilles i januar 2019.

 

Foto: Tom Stief