Nytt oppdrag: Boligmarkedets virkemåte for utsatte grupper

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) arbeider med en ny melding til Stortinget om den boligsosiale politikken. Forrige stortingsmelding om boligsosial politikk kom i 2013. Mye har skjedd siden da og KMD ønsker en oppdatert utredning av boligmarkedets virkemåte, og særlig for utsatte grupper. Spørsmål som skal besvares er bl.a. om det har skjedd vesentlige endringer på hhv. eie- og leiesiden i boligmarkedet siden 2013, hvordan utviklingen har vært når vi sammenlikner byer og distrikter og hvilke faktorer på boligmarkedet som er særlig viktige for utsatte grupper.

Klikk her for å lese mer om satsingen for vanskeligstilte.

Photo: Deva Darshan