Forskning og utvikling

Nytt oppdrag: Evaluering av BIA

Nytt oppdrag: Evaluering av BIA

Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA) er ett av Forskningsrådets største programmer og har særlig til formål å frembringe næringsrettet forskning. Våren 2017 skal BIA evalueres av et internasjonalt ekspertpanel. Samfunnsøkonomisk analyse skal i samarbeid med Technopolis Group gjennomføre to analyser av BIA. Den første analysen er en virkemiddelanalyse som særlig skal belyse programmets formål, innretning og forvaltning. Den andre analysen er en casestudie av 20 utvalgte prosjekter som har fått støtte fra BIA.

Nytt oppdrag: Evaluering av Regionalt forskningsfond Midt-Norge

Nytt oppdrag: Evaluering av Regionalt forskningsfond Midt-Norge

Regionalt forskningsfond Midt-Norge har gitt Samfunnsøkonomisk analyse i oppdrag å evaluere virkninger av forskningsfondets støtte for virksomheter og kommuner som har mottatt bevilgninger siden opprettelse av fondet. Evalueringen gjennomføres høsten 2016 og vil danne grunnlag for forskningsfondets arbeid med ny handlingsplan.