Mikroøkonometri

Samfunnsøkonomisk analyse inngår rammeavtale om arbeidsmarkedskriminalitet med Skatteetaten

Samfunnsøkonomisk analyse inngår rammeavtale om arbeidsmarkedskriminalitet med Skatteetaten

Som første avrop har vi fått i oppdrag å analysere av former for, omfang og utvikling av arbeidsmarkedskriminalitet i Norge. For å estimere omfang og utvikling over tid vil vi ta utgangspunkt i den økonometriske metoden kalt MIMIC, som er basert på markoøkonomiske størrelser. Denne vil vi utvide til også å inkludere årsaker til arbeidsmarkedskriminalitet basert på mikrodata fra enhetsregisteret og kontrolldata fra aktuelle aktører (bl.a. Skatteetaten og NAV). 

Nytt oppdr​ag: Evaluering av SkatteFUNN

Samfunnsøkonomisk analyse har fått i oppdrag av Finansdepartementet å evaluere SkatteFUNN-ordningen. Utredningen skal evaluere effekten av både implementeringen av ordningen og effekter av ordningens justeringer fram til i dag. Evalueringen skal også analysere samspillet mellom Skattefunn og andre ordninger, og omfanget av misbruk.