Næringsanalyse

Nytt oppdrag: Nøkkeltall for Vestlandet

Nytt oppdrag: Nøkkeltall for Vestlandet

Samfunnsøkonomisk analyse skal på oppdrag for Vestlandsrådet levere nøkkeltallsrapporter for marine, maritime og energi-klynger på Vestlandet de neste årene. Nøkkeltall som omsetning, verdiskaping og sysselsetting muliggjør inngående analyser av næringslivet helt ned på virksomhetsnivå. Vi skal bruke flere av våre egne databaser og verktøy, herunder regnskapsdatabasen (SAFE), kryssløpsmodellen (SARmod) og Samspillsdatabasen. Første nøkkeltallsrapport produseres første kvartal 2017.

Nytt oppdrag: Rammer, virkemidler og intensiver for sosialt entreprenørskap

Nytt oppdrag: Rammer, virkemidler og intensiver for sosialt entreprenørskap

Samfunnsøkonomisk analyse har, i samarbeid med Høyskolen i Sørøst-Norge og SoCentral, fått i oppdrag av Arbeids- og sosialdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet å gjennomføre en utredning om videreutvikling og styrking av sosialt entreprenørskap i Norge. Prosjektet skal undersøke barrierer og utfordringer for sosiale entreprenører overfor i virkemiddelapparatet, ordninger som finnes/benyttes og tiltak som kan bidra til å videreutvikle innsatsen for sosialt entreprenørskap i Norge.