Prognose

Nytt oppdrag: Hvordan skape 100 000 klimajobber og hva vil dette koste?

Nytt oppdrag: Hvordan skape 100 000 klimajobber og hva vil dette koste?

Samfunnsøkonomisk analyse har fått i oppdrag av Fagforbundet å utarbeide en rapport som viser mulighetene for å skape arbeidsplasser ved gjennomføring av radikale klimatiltak. Formålet med rapporten vil være å spille opp til en debatt fram mot Stortingsvalget 2017 om omstillingen av Norge ut av oljealderen, og vise at en gradvis og styrt utfasing av norsk oljeindustri ikke trenger å gå på bekostning av arbeidsplasser.

Ny utgave av norsk økonomi

Ny utgave av norsk økonomi

Til tross for moderat inntektsvekst, vil husholdningene drive boligprisene videre opp. Lave renter, gunstig skatt og lav boligbygging i særlig Oslo er årsaken til det. Markedskreftene bidrar således til større økonomisk, geografisk, kulturell og sosial segresjon i den norske befolkningen.