Samfunnsøkonomisk analyse

Nytt oppdrag: Hvordan skape 100 000 klimajobber og hva vil dette koste?

Nytt oppdrag: Hvordan skape 100 000 klimajobber og hva vil dette koste?

Samfunnsøkonomisk analyse har fått i oppdrag av Fagforbundet å utarbeide en rapport som viser mulighetene for å skape arbeidsplasser ved gjennomføring av radikale klimatiltak. Formålet med rapporten vil være å spille opp til en debatt fram mot Stortingsvalget 2017 om omstillingen av Norge ut av oljealderen, og vise at en gradvis og styrt utfasing av norsk oljeindustri ikke trenger å gå på bekostning av arbeidsplasser.

Samfunnsøkonomisk analyse inngår rammeavtale med Statnett

Samfunnsøkonomisk analyse inngår rammeavtale med Statnett

Samfunnsøkonomisk analyse har blitt tildelt rammeavtale med Statnett om å levere samfunnsøkonomiske analyser. Avtalen løper over to år, med mulighet for ytterligere to års forlengelse. Oppdragene vil omfatte utvikling av Statnetts metodeapparat og utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser av utbyggingsprosjekter i sentralnettet.