Vi er uavhengige samfunnsøkonomer med lang erfaring fra samfunnsanalyse og som setter vår faglige integritet høyt. Oppdragsgivere kan være trygge på vår objektivitet og at analysene holder høy faglig standard. I tillegg til å gjennomføre analyseoppdragene innenfor fastsatt budsjett og tidsfrist, tilbyr våre erfarne økonomer å hjelpe til med å kommunisere resultatene til organisasjonen, allmennheten og media.

Samfunnsøkonomisk analyse ble utskilt fra Econ Pöyry (tidligere Econ) i mars 2013 da Econ Pöyry skulle konsentrere virksomheten i Norge om analyse av energi- og kraftmarkedeneI september 2015 overtok Samfunnsøkonomisk analyse DAMVAD Norge. Samfunnsøkonomisk analyse består i dag av 12 samfunnsøkonomer med høy akademisk kompetanse og lang erfaring fra samfunnsanalyser. Samfunnsøkonomisk analyse ledes av samfunnsøkonom Roger Bjørnstad.

Vi gjennomfører oppdrag knyttet til alle typer samfunnsøkonomiske problemstillinger. Forståelsen for komplekse sammenhenger som griper inn i politikk, samfunn, næringsinteresser og individer, gjør oss spesielt opptatte av å kartlegge helheten i problemstillingene.