R41-2016 Digital fornying og tjenesteutsetting i Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst vurderer å tjenesteutsette IKT-infrastruktur som følge av at moderniseringsarbeid i egen regi har vært ressurskrevende. Tillitsvalgte peker imidlertid på at mangelfulle resultater skyldes organisatoriske og strukturelle utfordringer.

Vår anbefaling er at man først identifiserer hvorfor modernisering i egen regi ikke har vært vellykket før man fatter valg om tjenesteutsetting. Dersom årsakene lar seg rette opp bør det utarbeides et realistisk og sammenliknbart alternativ til tjenesteutsetting som legger til grunn fjerning av eventuelle strukturelle hindringer.

Rapporten kan lastes ned her: R41-2016 Digital fornying og tjenesteutsetting i Helse Sør-Øst