27-2018 Økonomiske konsekvenser av ABE-reformen for domstolene

test.jpg

SØA har på oppdrag fra Parat sett nærmere på mulige konsekvenser av Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) for domstolene. SØA har innhentet og systematisert data både fra eksisterende rapporter og regnskap samt intervjuer med utvalgte tingretter. ABE-reformen har til hensikt å bidra til effektivisering av offentlige virksomheter. Reformen gjennomføres i form av et årlig kutt på i størrelsesorden 0,5 prosent av alle driftsutgifter som bevilges over statsbudsjettet.

 

Rapporten peker på syv særlig interessante forhold:

 

  • Eksisterende kapasitetsutfordringer

  • ABE-reformens gevinster forskutteres

  • Innsparinger begrunnet i ABE utgjør mer enn skisserte 0,5 prosent i 2017

  • De minste domstolene er spesielt utsatt

  • Kvaliteten i tjenestene utfordres

  • Øvrige omstillingsprosesser vanskeliggjøres

  • Ressursbehovet i domstolene forventes å øke

For å lese hele rapporten trykk HER.