Ny utgave av vår konjunkturrapport Norsk økonomi

Ny utgave av vår konjunkturrapport Norsk økonomi

I begynnelsen av 2017 så det ut til at norsk økonomi var på vei inn i en ny konjunkturoppgang. Så kom imidlertid det som i hvert fall for Oslos del må omtales som et kraftig omslag i boligmarkedet. Boligprisveksten i Oslo var blitt så høy at det helt åpenbart ikke var bærekraftig. Spørsmålet var heller når og hvor mye enn om det skulle komme en korreksjon eller i det minste en klar nedgang i veksten.

Nytt oppdrag: Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet

Nytt oppdrag: Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet

Samfunnsøkonomisk analyse, sammen med Fafo og Ipsos, har fått i oppdrag å gjennomføre en følge- og sluttevaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet. Evalueringen skal undersøke i hvilken grad planens tiltak har ført til et bedre tilbud til personer som er i ferd med, eller allerede har utviklet rusmiddelproblemer, samt evaluere i hvilken grad tilbudet til pårørende har blitt styrket i planperioden.

Nytt oppdrag: Evaluering av Trebasert Innovasjonsprogram

Nytt oppdrag: Evaluering av Trebasert Innovasjonsprogram

Samfunnsøkonomisk analyse har fått i oppdrag av Innovasjon Norge å evaluere Trebasert Innovasjonsprogram. Programmet ble utviklet på basis av et mer omfattende skog- og næringspolitisk mål om å øke avvirkningen i Norge, og hovedmålet med programmet er i dag økt bruk av tre og økt lønnsomhet i hele verdikjeden. Programmet ble avsluttet i 2016, men satsingen videreføres som en del av en bredere satsing innenfor bioøkonomien fra 2017.