Vi analyserer samfunnsøkonomiske problemstillinger

Samfunnsøkonomisk analyse tar oppdrag med særlig fokus på problemstillinger i skjæringspunktet mellom næringers og samfunnets interesser, mellom makroøkonomiske konjunkturer og markeders respons, mellom individ og samfunn og i tilknytning til samfunnets institusjoner. Samfunnsøkonomisk  analyse ble utskilt fra Econ Pöyry (tidligere Econ) i mars 2013. I september 2015 overtok Samfunnsøkonomisk analyse DAMVAD Norge.

Samfunnsøkonomisk analyse har sammen med forskningsstiftelsen Fafo opprettet Senter for lønnsdannelse, med formål å synliggjøre lønnsdannelsens betydning for sysselsetting, produktivitet, verdiskaping og fordeling, gjennom forskning, utredning og debatt.


Nylig publiserte analyserapporter:


Samfunnsøkonomisk analyse i media

Nyheter: