SØA ønsker velkommen til to nye samfunnsøkonomer!

SØA har gleden av å ønske både Marte Marie Frisell og Amund Hanson Kordt velkommen i vårt team av samfunnsøkonomer!

Marte er utdannet samfunnsøkonom ved NMBU og UiO. Hun har erfaring med økonometrisk analyse av mikrodata og arbeidsmarkedsøkonomi fra masteroppgaven og gjennom jobben som vitenskapelig assistent ved Institutt for Samfunnsforskning og CORE-senteret . Gjennom studiene jobbet Marte i Norges Bank Kunnskapssenter, hvor hun holdt foredrag og ledet diskusjoner om sentralbankvirksomheten og makroøkonomi. Marte har også erfaring fra norsk presse som journalist blant annet i Dagbladet og Akershus Amtstidende.

Amund ble ferdig med en mastergrad i samfunnsøkonomi ved Toulouse School of Economics våren 2019. I Toulouse tok han tok en spesialisering empirisk økonomi og økonometri. I løpet av studiene har Amund blant annet jobbet med tidsserieanalyser, paneldata, bruk av høydimensjonale metoder for prognoser og effektevalueringsmetoder. I tillegg fikk han har erfaring med innhenting, behandling og analyse av store datasett. Amund gjennomfører også en mastergrad i Rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Våren 2018 og 2019 jobbet Amund som praktikant i SØA og ble fast ansatt i September 2019. Hos SØA har han blant annet jobbet med befolkningsframskrivinger og makroøkonomisk modellering. Amund har erfaring på prosjekter som omhandler kompetanse, arbeidsmarkedet, effektevalueringer og prognoser på offentlige utgifter.

Vi gleder oss masse over å ha fått dere begge som kolleger, og ser frem til å arbeide sammen med dere på mange spennende prosjekter!