Velkommen til vår nye samfunnsøkonom, Jonas Måøy!

Samfunnsøkonomisk analyse har gleden av å ønske vårt nyeste tilskudd, Jonas Måøy, velkommen i vårt team av samfunnsøkonomer.

Jonas har en mastergrad i samfunnsøkonomi med fordypning i finansiell makroøkonomi fra University of Warwick. Før Jonas begynte i Samfunnsøkonomisk analyse arbeidet han i Crayon AS med forvaltning av programvare. Han har erfaring med scenarioanalyser, databehandling og forvaltningsoptimering. Hos oss vil han bl.a. arbeide med problemstillinger knyttet til regional- og makroøkonomi.

Vi gleder oss over å ha fått en ny kollega, og ser frem til å arbeide sammen med Jonas!