Ny utgave av ECON Nye Boliger viser et svakt nyboligsalg i sommer

De siste to månedene har det blitt solgt 1.963 nye boliger. Det er 24 prosent færre enn forrige tomånedersperiode, og 36 prosent færre enn salget samme periode i fjor. Nedgangen kommer imidlertid fra et høyt nivå, og salget er nå tilbake på samme nivå som for to år siden.

Salget på Østlandet utgjorde 17 prosent av boligene som var til salgs. I Nord-Norge og Midt-Norge var salgstakten på 18 og 14 prosent. Sørlandet og Vestlandet lå lavest med henholdsvis 11 og 10 prosent. Av fylkene var salgstakten høyest i Østfold med 26 prosent, og lavest i Sogn og Fjordane med 5 prosent.

Statistikken omfatter 36.207 boliger fordelt på 1.324 prosjekter. I august var 11.913 av disse boligene usolgte. Beholdningen av usolgte boliger har dermed økt med drøyt 700 boliger siden juni. Økningen er klart størst i Oslo.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris på alle boligene i statistikken er 51.400 kroner. Høyest ligger Oslo med 79.500 kroner. Dernest kommer Stavanger med 57.300 kroner. I Tromsø, Bergen og Trondheim var prisene fra 53-57.000 kroner.